توجه

همه ترجمه‌های رسمی در دارالترجمه سنه توسط خود مترجم مسئول انجام می‌شود و به اشخاص ثالث و غیرمتبحر واگذار نمی‌شود. از این طریق از بسیاری از مشکلات هم‌اکنون رایج که به دلیل ترجمه غیرتخصصی، سهل‌انگارانه و نادرست برای متقاضیان در سفارت‌ها و خارج از کشور پیش می‌آید جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، مترجم مسئول در ساعات کاری برای انجام ترجمه‌های فوری و فورس‌ماژور همواره در دفتر حضور دارد

باور ما به سرعت کیفیت امانتداری پاسخی است به اعتماد شما