توجه: هزینه‌های مندرج در نرخ‌نامه زیر و تبصره‌های ذیل آن مربوط به هزینه ترجمه با مهر مترجم و امور دفتری در دارالترجمه است. متقاضیان محترم اگر درخواست تایید دادگستری و وزارت خارجه را نیز داشته باشند باید علاوه بر این هزینه‌ها بر حسب مورد هزینه‌های تمبر و تایید دادگستری (به ازای هر پلمب 90 هزار تومان هزینه تمبر و گرفتن تاییدیه؛ اگر بیش از یک مدرک داخل یک پلمب قرار گیرد به ازای هر مدرک اضافه 30 هزار تومان هزینه بیشتراخذ می‌شود) و تمبر و تایید وزارت خارجه (بسته به تعداد صفحات ترجمه حدود 65 تا 100 هزار تومان به ازای هر پلمب) را نیز در نظر بگیرند.

«  تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال  1402»

تعاریف:

الف – اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی:

ماده 1- تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­ های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس 2.700 ریال می‌باشد.

ماده2- تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده 3- در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده 4- هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ 300,000 ریال در نظر گرفته می­شود.

ماده 5- نسخه اضافی اگر همزمان با ترجمه درخواست شود هزینه آن 25% هزینه ترجمه به اضافه هزینه دفتری، برابر اصل و تاییدات است. اما هزینه ترجمه در مراجعات بعدی مانند کار جدید حساب خواهد شد.

ماده 6- مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای 5 صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از 5 صفحه بیشتر شود، به‌ازای هر 5 صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

ماده 7- دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ 5,000,000 ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی 3,500,000 ریال محاسبه می­ گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

ماده 9- در جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A4  با تعداد استاندارد 22 سطر و هر سطر دارای 12 کلمه با اندازه قلم 12 می‌باشد.

ماده 10- هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

ماده 11- این تعرفه در 11 ماده و102ردیف عنوان سند با تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

(تمام مبالغ در واحد تومان)

ردیف نوع سند و مدرک تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال1402
1 ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم) 33,000+ هر درس 1.350
2 ریزنمرات دانشگاه (هرترم) 36,000+ هر درس 1.350
3 کارت شناسایی 54,000
4 کارت معافیت 54,000
5 کارت ملی 54,000
6 شناسنامه 63,000
7 وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) 9,000
8 ابلاغیه، اخطار قضایی 72,000+ هر سطر متن 5,400
9 برگه مرخصی 72,000
10 توصیه­نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) 66,000+ هر سطر متن2,700
11 جواز اشتغال به کار 66,000+ هر سطر متن 2,700
12 حکم بازنشستگی 66,000+ هر سطر توضیحات 2,700
13 دفترچه بیمه 75,000
14 دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی 75,000
15 ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) 66.000+ هر درس 1.350
16 سند تلفن همراه 72,000
17 فیش مستمری 66,000+ هر آیتم 900
18 کارت بازرگانی هوشمند 72,000
19 کارت عضویت نظام مهندسی 72,000
20 کارت نظام پزشکی 72,000
21 کارت واکسیناسیون 66,000+ هر نوبت تزریق 900
22 کارت پایان خدمت 72,000
23 گزارش ورود و خروج از کشور 66,000+ هر تردد 1.350
24 گواهی اشتغال به تحصیل 66,000+ هر سطر متن 2,700
25 گواهی تجرد، تولّد، فوت 72,000
26 گواهینامه رانندگی 72,000
27 گواهی ریزنمرات دانشگاهی 66,000+ هر سطر توضیحات 4,500
28 گواهی عدم خسارت خودرو 66,000+ هر سطر متن 4,500
29 گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی) 64.800+ هر سطر 4,500
30 گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) 72,000
31 گذرنامه 84,000+ هر پرفراژ 4,500
32 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 87,000+ هر سطر متن 2.700
33 اساسنامه ثبت شرکت­ها 97,500+ هر سطر متن اساسنامه 4,500
34 اوراق مشارکت و اوراق قرضه 108,000
35 انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) 90,000
36 برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی 126,000
37 برگ آزمایش پزشکی 90,000
38 برگ جلب، احضاریه 102.000 + هر سطر متن4,500
39 برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی 102,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 4,500
40 پروانه دائم پزشکی 102,000
41 پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی 108,000
42 پروانه نشر و انتشارات 108,000
43 پروانه وکالت 108,000
44 پرینت­های بانکی 99,000+ هر تراکنش بانکی  1.350
45 تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی 97.500+ هر سطر متن 4,500
46 ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع 102,000+ هر سطر متن 2.700
47 جواز دفن 97,500+ هر سطر متن 3.000
48 جواز کسب پشت و رو 111,000
49 ریز مکالمات تلفن 82.5,00+ هر سطر تماس تلفنی 1.350
50 سر فصل دروس 97,500+ هر سطر توضیحات درس 4,500
51 سند وسائط نقلیه سبک 112,500+ هر سطر توضیحات 4,500
52 فیش حقوقی 97,500+ هر آیتم ریالی 900
53 کارت مباشرت 108.000
54 کارنامه توصیفی ابتدائی 100,500+ هر نیم سطر توضیحات 2,250
55 گواهی­ها (سایز A5) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر 97,500+ هر سطر متن گواهی 2,700
56 گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر 97,500+ هر سطر متن گواهی4,500
57 گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 108,000
58 گواهی فنی و حرفه­ای 108,000
59 لیست بیمه کارکنان 97,500+ به ازای هر نفر کارکنان 900
60 آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی) 130,500+ هر سطر متن 2.250
61 اجاره­نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم) 130,500+ هر سطر متن 6.750
62 قرارداد بیمه 130,500+ هر سطر متن قرارداد 6,000
63 بیمه شخص ثالث 132.000+ هر سطر توضیحات3.750
64 ترازنامه شرکت­ها، اظهارنامه مالیاتی 150,000
65 پروانه پایان کار ساختمان 144,000
66 پروانه دفترچه­ای یا شناسنامه ساختمان 144,000
67 پروانه مهندسی 144,000
68 حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق 144,000+ هر سطر توضیحات 2,700
69 قرارداد استخدامی 130.500+ هر سطر متن قراراد 4,500
70 کارت شناسایی کارگاه 138.000
71 گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5) 130,500+ هر سطر متن گواهی 3,750
72 گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4) 130.500+ هر سطر متن گواهی 5.250
73 گواهی حصر وراثت 130,500+ هر سطر متن 6,750
74 مبایعه­نامه و اجاره­نامه با کد رهگیری 157,500+ هر سطر توضیحات موضوع 4,500
75 موافقت اصولی 130.500+ هر سطر متن 5.400
76 دفترچه وکالت 135,000+ هر پرفراژ 8,250
77 تعهدنامه 180,000+ هر سطر متن 4,500
78 اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) 180,000+ هر سطر متن 4,500
79 بارنامه 183.000
80 برگ سبز گمرکی 169.500
81 برگ نظریه کارشناسی ملک 180,000
82 پروانه بهره برداری (پشت و رو) 172,500
83 جواز تأسیس 171.000
84 سند ازدواج یا رونوشت آن 175,500+ هر سطر مهریه 2,700
85 سند مالکیت (دفترچه­ای) 171,000+ هر سطر توضیحات 2.700
86 هر نقل و انتقال، رهن و غیره 18,000
87 قیم­نامه 166,500+هر سطر متن 2,250
88 مالیات بر ارث 162,000+ هر نیم سطر 2,250
89 وکالت­نامه (سایز A4) 189,000+ هر سطر متن مورد وکالت 6,750
90 وکالت­نامه بزرگ (سایز A3) 162,000+ هر سطر متن وکالتنامه 8,250
91 اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت­نامه (پشت و رو) 252.000
92 اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) 228.000+ هر سطر متن 4,500
93 سند طلاق یا رونوشت آن 202.500
94 سند مالکیت (تک برگی) 210,000+ هر سطر توضیحات 2,700
95 قرارداد 189.000+ هر سطر متن قرارداد 4.500
96 گزارش حسابرسی 150.000
97 گواهی حمل و نقل جاده­ای 130.500+ هر سطر متن 6.750
98 دفترچه ترانزیت 135.000+ هر سطر متن گواهی 7,000
99 گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) 97.500+ هر سطر متن گواهی 4.500
100 سند فروش وسیله نقلیه 170,000
101 صورتحساب مالی 83,000+ هر آیتم ریالی 1.350
102 هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه 2.250