راهنمای گرفتن تاییدیه تحصیلی برای ترجمه رسمی مدارک دبیرستان و پیش‌دانشگاهی


بسیاری از دانشگاه‌های خارجی در فرایند ارائه پذیرش به دانشجویان از آن‌ها علاوه بر مدارک دیگر، ترجمه رسمی مدارک مربوط به دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی را نیز درخواست می‌کنند. ترجمه مدارک دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شامل ترجمه رسمی کارنامه و ریزنمرات دوره سه ساله دبیرستان و کارنامه و ریزنمرات دوره پیش‌دانشگاهی و هم چنین ترجمه رسمی مدرک دیپلم و مدرک پایان دوره پیش‌دانشگاهی می‌شود. برای افرادی که دوره دبیرستان را در دوره نظام قدیم سپری کرده‌اند کارنامه دوره 4 ساله دبیرستان و مدرک دیپلم مورد نیاز است. در مواردی که افراد دسترسی به کارنامه و ریزنمرات دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی ندارند می‌توانند از طریق مدرسه خود کارنامه و ریزنمرات المثنی و مجدد دریافت کنند. در صورتی که مدرسه مورد نظر منحل شده باشد می‌توان از طریق آموزش پرورش منطقه تحصیلی اقدام به اخذ ریزنمرات نمود.


ترجمه رسمی ریز نمرات و مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی به چند صورت امکان پذیر است:


1- ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی

2- ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی همراه با مهر تاییدیه وزارت دادگستری

3- ترجمه رسمی همراه با مهر مترجم رسمی و تاییدیه دادگستری و تاییدیه وزارت امور خارجه.

در صورتی که نیاز به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه باشد می‌بایست قبل از ارسال برای فرایند تایید اقدام به اخذ تاییدیه تحصیلی نمایید و همراه با مدارک به دارالترجمه رسمی سنه ارائه دهید. برای اخذ تاییدیه تحصیلی باید:


  • آموزش و پرورش سامانه جدیدی برای تاییدیه تحصیلی راه‌اندازی کرده است که آدرس آن را در اینجا مشاهده می‌کنید. راهنمایی‌های لازم در خود سامانه انجام گرفته است. بعد از گرفتن تاییدیه تحصیلی باید مدارک به ناحیه و سپس اداره کل آموزش و پرورش استان برای مهر نهایی برده شوند.

مدارک دبیرستان را می‌توان به 3 صورت پلمب نمود:


1- کارنامه سه ساله دبیرستان، مدرک دیپلم، کارنامه پیش‌دانشگاهی و مدرک پیش‌دانشگاهی همه با هم در یک پلمب قرار داده شوند. (در بسیاری از موارد مشتریان این نوع از پلمب را درخواست می‌کنند و بسیاری از سفارت‌ها مدارک را به این صورت تحویل می‌گیرند. هم چنین در این روش در هزینه‌های تاییدات نیز صرفه جویی می‌گردد.)

2- کارنامه سه ساله دبیرستان و مدرک دیپلم با هم پلمب شوند و کارنامه پیش‌دانشگاهی و مدرک پیش‌دانشگاهی نیز با هم پلمب شوند که در این صورت 2 پلمب تحویل مشتری می‌گردد.

3- هر کدام از مدارک جدا پلمب شوند یعنی در مجموع 4 پلمب تحویل مشتری می‌گردد. (از لحاظ هزینه تاییدات این روش بیشترین هزینه را خواهد داشت.)